БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ

Българска Фондова Борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в България.

Предметът на дейност на Българска Фондова Борса включва следните видове операции и сделки: 1. Организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; 2. Организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа; 3. Създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.

Индекси:

SOFIX

Базисна дата: 20 октомври 2000 г.

Базисна стойност: 100

SOFIX e първия български фондов индекс, базиран на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. Индексът се състои от 15-те емисии акции, отговарящи на общите изисквания при избор на емисии, които са с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута.

BG 40

Базисна дата: 01 февруари 2005 г.

Базисна стойност: 100

BG 40 e индекс, базиран на изменението на цената на емисиите и се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца, като двата критерия имат еднаква тежест.

BG TR30

Базисна дата: 03 Септември 2007г.

Базисна стойност: 1000

BG TR30 е индекс, базиран на промяната на цените на обикновените акции включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло.

BG REIT

Базисна дата: 03 септември 2007 г.

Базисна стойност: 100

BG REIT е секторен индекс и състои от 7-те емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

www.bse-sofia.bg


LONDON STOCK EXCHANGE

Фондовата Борса в Лондон е една от най-старите фондови борси в света, започнала съществуването си от края на 17 век. Понастоящем London Stock Exchange оперира 4 пазара - Main Market, на който се търгуват големи и утвърдени компании, AIM – помагащ за набиране на капитал от страна на по-малки компании в процес на растеж, Professional Securities Market – за набиране на капитал чрез емитиране на т. нар. specialist securities, включващи дългови инструменти и депозитарни разписки и Specialist Fund Market – предназначен за специализирани инвестиционни фондове, емитиращи ценни книжа насочени към професионалните и институционални инвеститори.

Индекси:

FTSE 100

Стартова дата: 3 януари 1984 г.

Базисна дата: 30 декември 1983 г.

Базисна стойност: 1000

FTSE 100 включва 100-те компании с най-голяма пазарна капитализация, търгувани на Фондовата Борса в Лондон, които преминават проверките за големина и ликвидност.

FTSE 250

Стартова дата: 12 октомври 1992 г.

Базисна дата: 31 декември 1985 г.

Базисна стойност: 1412.6

FTSE 250 включва компании със средна пазарна капитализация, търгувани на Фондовата Борса в Лондон, които преминават проверките за големина и ликвидност.

FTSE All-Share

Стартова дата: 26 ноември 1962 г.

Базисна дата: 10 април 1962 г.

Базисна стойност: 100

FTSE All-Share отразява представянето на всички компании търгувани на  Фондовата Борса в Лондон, които преминават проверките за големина и ликвидност. FTSE All-Share обхваща 98 % от пазарната капитализация  на Фондовата Борса в Лондон.


FRANKFURT STOCK EXCHANGE

Фондовата Борса във Франкфурт е един от най-големите световни пазари за търговия с ценни книжа. Frankfurt Stock Exchange е най-голямата от седемте германски фондови пазара. Фондовата Борса във Франкфурт се оперира от Deutsche Börse AG.

Индекси:

Deutsche Börse AG изчислява четири германски индекса от глобално значение, в допълнение към многото секторни и пазарни индекси, това са: the DAX, MDAX, TecDAX and SDAX.

DAX

Базисна дата: 31 декември 1987г.

Базисна стойност: 1000

DAX е изключително добре познат индекс, възприеман като показателен за състоянието на германския фондов пазар. DAX отразява борсовото представяне на 30-те най-големи (по отношение на пазарен оборот и пазарна капитализация) немски компании и като такъв се счита и за индикатор за състоянието на германската икономика изобщо. В DAX са включени компании съставляващи около 80 % от пазарната капитализация на листнатите компании в Германия. 

www.deutsche-boerse.com


NYSE EURONEXT PARIS

Фондовата Борса в Париж датира зараждането си от средата на 16-ти век, като е официално призната през 1801 г. под името Paris Bourse. През 2000 г. Paris Bourse се присъединява към NYSE Euronext като NYSE Euronext Paris.

Индекси:

CAC 40

Стартова дата: 31 декември 1987г.

Базисна стойност: 1000

CAC 40 е индекс, в който са включени 40 от 100-те най-активно търгувани и с най-голяма капитализация компании на NYSE Euronext Paris. CAC 40 е основния бенчмарк за NYSE Euronext Paris и състоянието му е тясно свързано с представянето на пазара като цяло. Проследяващ състоянието на тези „блу-чип” компании CAC 40 се използва като базов актив за фючърсни и опционни договори.


SIX SWISS EXCHANGE

SIX Swiss Exchange е водещата швейцарска фондова борса, формирана през 1995 г. от сливането на борсите в Женева, Базел и Цюрих. Зараждането на борсата датира от преди повече от 150 години – Женева (1850), Цюрих (1873) и Базел (1876), като през 1996 г. изцяло електронната борсова платформа заменя традиционната система за търговия. На SIX Swiss Exchange се търгуват всички класове активи, между които: Акции, Облигации, ETF`s (Борсово Търгувани Фондове), ETP`s (Борсово Търгувани Продукти), Структурирани Продукти (Structured Products) и Варанти.

Индекси:

SIX Swiss Exchange изчислява широк спектър от индекси, като в допълнение на популярните SMI, SLI и SPI, SIX Swiss Exchange също предлага и други пазарни и секторни индекси.

SMI (Swiss Market Index)

Стартова дата: 30 юни 1988г.

Базисна дата: 30 юни 1988г.

Базисна стойност: 1500

SMI е най-важният швейцарски борсов индекс и включва 20-те най-големи и ликвидни компании търгувани на SIX Swiss Exchange. SMI включва компании съставляващи 85 % от общата пазарна капитализация на швейцарския фондов пазар. Индексът се публикува на всяка секунда.

www.six-swiss-exchange.com


TOKYO STOCK EXCHANGE

Фондовата Борса в Токио е основана през 1878 г. Tokyo Stock Exchange е най-голямата от 5-те фондови борси в Япония. На фондовата борса в Токио се търгуват около 1 700 компании.

Индекси:

TOPIX

Базисна дата: 01 януари 1968 г.

Базисна стойност: 100

Индексът TOPIX се изчислява от Tokyo Stock Exchange на база на фрий-флоута и претеглената пазарна капитализация на всички търгувани в Първа Секция на фондовата борса в Токио компании. TOPIX е измерител на текущата пазарна капитализация на Tokyo Stock Exchange спрямо базисната дата 01 януари 1968 г.

Nikkei 225

Стартова дата: 07 септември 1950г.

Базисна дата: 16 май 1949 г.

Индексът Nikkei 225 се изчислява от Nihon-Keizai-Shimbun (вестникарски издател) и включва 225 компании от Първа Секция на фондовата борса в Токио. Nikkei 225 е ценово претеглен и се влияе от акциите търгувани на висока цена. Nikkei 225 се изчислява на всеки 15 секунди. 

www.tse.or.jp


HONG KONG STOCK EXCHANGE

Фондовата борса в Хонк Конг е третата най-голяма фондова борса в Азия, по отношение на пазарна капитализация, след борсите в Токио и Шанхай и шестата най-голяма в света. Hong Kong Stock Exchange (SEHK) датира зараждането си от 19-ти век и съществува в сегашния си вид след поредица от сливания, които завършват през 1999 г. Към края на 2011 г. на Hong Kong Stock Exchange се търгуват 1,477 компании.

Индекси:

Hang Seng (HSI)

Стартова дата: 24 ноември 1969г.

Базисна дата: 31 юли 1964 г.

Базисна стойност: 100

Hang Seng е един от първите индекси на фондовия пазар в Хонк Конг, превърнал се в най-често публикувания индикатор за пазарното представяне на хонкконгския фондов пазар.  Изчислява се на база фрий-флоут пазарна капитализация на най-големите и ликвидни компании и е разделен на 4 под-индекса: Финанси, Обществени услуги, Недвижими имоти и Търговия и Индустрия 

www.hkex.com.hk


NEW YORK STOCK EXCHANGE

Фондовата борса в Ню Йорк е най-голямата фондова борса в света. Борсата датира началото си от края на 18-ти век, като първоначално носи името The New York Stock & Exchange Board. През 2007 г. New York Stock Exchange се обединява с Euronext  за да формира NYSE Euronext (NYX), който е и текущия оператор на борсата. NYSE Euronext е и единствения борсов оператор включен във Fortune 500. Пазарната капитализация на търгуваните на борсата компании достига 14.242 трилиона долара към края на 2011 г.

Индекси:

S&P 500 (Standard and Poor's 500)

Стартова дата: 4 март 1957г.

Базисна стойност: 10

S&P 500 е индекс включващ 500 водещи компании търгувани на американския фондов пазар, определяни според методиката на Standard and Poor's. Изчислява се на база фрий-флоут пазарна капитализация и обикновено се приема за най-добрия индикатор за цялостното представяне на американската фондова борса и на щатската икономика изобщо.

Dow Jones Industrial Average (The Dow)

Стартова дата (основаване): 26 май 1896г.

Първа публикация: края на 90-те год. на 19-ти век при стойност от 40.94

The Dow Jones Industrial Average е ценово претеглен индекс и включва 30 blue-chip компании търгувани на фондовата борса в Ню Йорк, които най-често са и лидерите в съответните индустрии. The Dow Jones Industrial Average покрива всички американски индустрии, с изключение на транспорта и обществените услуги, които се покриват от the Dow Jones Transportation Average и Dow Jones Utility Average.


NASDAQ

The NASDAQ Stock Market или просто NASDAQ е американска фондова борса, втора по големина в света по отношение на пазарна капитализация, след the New York Stock Exchange. NASDAQ е основана през 1971 г. и към началото на 2012 г. има пазарна капитализация от 4.4 трилиона долара. NASDAQ се оперира от NASDAQ OMX Group.

Индекси:

NASDAQ Composite Index

Стартова дата: 5 февруари 1971г.

Базисна стойност: 100

NASDAQ Composite е широк индекс, който обикновено включва над 3 000 ценни книжа включени за търговия на the NASDAQ Stock Market. Тежестта на отделните компании в индекса се определя на базата на пазарната им капитализация. Приема се че NASDAQ Composite е индикатор за представянето на технологичните компании, но тъй-като в него се включват както американски, така и чуждестранни компании, не може да се приеме че NASDAQ Composite е изключително американски индекс.