Предстоящи семинари

Практически семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

16 и 17 април 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.


Прочети

Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!


Борислава Петрова – Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

Семинарът беше много полезен за мен и с добра организация. Материята беше поднесена разбираемо, а лекторът направи впечатление с добри познания и широка практика! Семинарът е особено полезен за управлението на фирмения кредитен процес!


Лилия Христова - Риск мениджър в УСТОИ АД

Доволна съм от участието се в семинара! Получих отговорите на въпросите, които ме вълнуват. Лекторът беше професионалист и представи полезни примери от практиката. Определено, интересен семинар!


Галина Нисторова - Главен счетоводител в ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ