Риск мениджмънт


 - Риск мениджмънт консултиране

 - Риск анализи (Risk/Return Trade-off)

 - Класифициране и управление на финансови рискове

 - VAR (Value at Risk) анализи

 - Управление на договорни, кредитни, валутни, ресурсни и ликвидни рискове

 - Управление на оперативни рискове (Operations Risk Management)

 - Одит и изграждане на системи за управление на риска

Литература:

 - Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management, Third Edition, Paul Hopkin, 2014, The Institute of Risk Management

 - The Handbook of Risk Management, Philippe Carrel, 2010

 - Value at Risk, Third Edition, Philippe Jorion, 2007

 - Foundations of Banking Risk: An Overview of Banking, Banking Risks, and Risk-Based Banking Regulation, GARP (Global Association of Risk Professionals), 2009

 - Operations Management, Andrew Greasley, 2006

 - Управление на риска, Първо издание, Христо Драганов, 2003

 

Обучение: "Управление на риска във финансовите институции"

Обучение: "Управление на банковия риск (Banking Risk Management)"

Обучение: Оперативна ефективност (Operational Efficiency)

Партньори