Финансови инструменти


- Опции (Options)

- Инструменти на паричния пазар (Money Market Instruments)

- Дялове в схеми за колективно инвестиране (Mutual Funds)

- Варанти (Warrants)

- Права (Rights)

 

Литература: 

  1. Essentials of Investments, Seventh Edition, Zvi Bodie, Alex Cane, Alan J. Marcus, 2008
  2. Investments, Tenth Edition, Charles P. Jones, 2007
  3. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Eighth Edition, E. Elton, M. Gruber, S. Brown, W. Goetzmann
  4. Investment Valuation, Third Edition, Aswath Damodaran, 2012
  5. Finance and Investment Handbook, Seventh Edition, John Downes, Jordan Goodman, 2007
  6. Инвестиции, Пламен Орешарски, 2009
  7. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика, Мирослав Матеев, 2012
  8. Наръчник по инвестиране, Робърт Т. Кийосаки, Шарън Л. Лехтър, 2003
  9. Капиталови пазари, Светлана Александрова, 2005
  10. Правни аспекти на финансовите инструменти, Камелия Касабова, 2007

 

Публикация: Възвръщаемост и рискове от инвестирането (Returns and Risks from Investing)

Публикация: Теория на портфолиото (Portfolio Theory)

Публикация: Изграждане на ефективно инвестиционно портфолио (Portfolio Selection)

Публикация:Избор на оптимални класове активи (the Asset Allocation Decision)

Публикация: "Класове активи и финансови инструменти (Asset Classes and Financial Instruments)"

Публикация: Инвестиционен мениджмънт–управление на инвестиционно портфолио (Investment Management)

 

Курс: "ПРАКТИКАТА на ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ"

Партньори