Практически курс:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ФИРМАТА

23 и 24 ноември 2017 г., гр. София, х-л „Будапеща”


Курсът разглежда в цялост същността и техниките за управление на паричните потоци във фирмата. Разкрива се ключовото значение на паричните потоци за състоятелността на фирмата и кои са основните видове парични потоци. Участниците се научават да разчитат и интерпретират отчета за паричните потоци на всяка една фирма.

Централна тема в курса е съставянето на паричните бюджети на фирмата (Cash Budgets). Участниците овладяват техниките за съставяне на парични бюджети, научават се да контролират постъпленията, плащанията и паричния баланс на фирмата. Тези техники са ключови за осигуряването на платежоспособността и рентабилността на фирмата.

Специално внимание обръщаме на начините за преодоляване на паричен недостиг във фирмата. Разкриват се източниците и решенията на проблемите с ликвидността.

Семинарът е наситен с казуси, упражнения и примери от практиката на лектора.


Сред останалите теми в курса са:

 - Оперативния паричен поток

 - Разходите за капиталови инвестиции (Capital Spending)

 - Промените в чистия оборотен капитал (Changes in NWC)

 - Понятието „Free Cash Flow”

 - Продажби и парични постъпления (Sales and Cash Collections)

 - Краткосрочното финансово планиране

 - Прогнозирането на паричните потоци (Cash Flow Forecasts)

 - Съотношението за парична наличност (Cash Ratio)


Курсът е насочен към:
собствениците, управителите и мениджърите в търговските дружества, финансовите мениджъри и финансови специалисти, финансовите анализатори, счетоводителите и главните счетоводители, представителите на банкови и небанкови финансови институции.


ЛЕКТОР на семинара е г-н РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси.


Таксите за участие в Практическия курс
са в размер на 370 лв. за един участник, 345 лв. за участник при двама и 330 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).


Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара!

За заплатени такси за участие до 24 октомври 2017 г. се ползва 10 % допълнителна отстъпка!


Срокът за регистрация за участие в курса е до 20 ноември 2017 г.

 

Програма - Управление на паричните потоци-23-24.11.17

Представяне на лектора


Регистрация