“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ”

ПРОГРАМА НА КУРСА:

 

Тема 1 – КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМАТА – СЪЩНОСТ, КОМПОНЕНТИ И КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС. ОПТИМАЛНАТА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА – СЪЩНОСТ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО И

 - Примери по Тема 1

 

Тема 2 – МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЕДИТНИ РЕШЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА НА КРЕДИТНИТЕ СДЕЛКИ НА ФИРМАТА. КРЕДИТНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ – ВИДОВЕ, ПРЕДИМСТВА И ЕФЕКТИВНОСТ

 - Примери по Тема 2/разглеждане на казус

 

Тема 3 – ИЗВЪРШВАНЕ НА КРЕДИТНИ АНАЛИЗИ – ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТИ. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА КОНТРАГЕНТИТЕ НА ФИРМАТА. ИЗТОЧНИЦИ НА КРЕДИТНА ИНФОРМАЦИЯ. КРЕДИТ СКОРИНГ

 

Тема 4 – КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. МОНИТОРИНГ И ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА И МИНИМИЗИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ И ЛОШИТЕ ФИРМЕНИ ВЗЕМАНИЯ

 - Примери по Тема 4/разглеждане на казус

 

Тема 5 НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛОШИЯ КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ФИРМИТЕ. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ СВЪРЗАНИ С ЛОШИТЕ КРЕДИТИ. ПРОПУСНАТИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ НЕТОЧНАТА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

Тема 6 ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. ОСНОВНИ ТЕХНИКИ, МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОТО ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ФИРМЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

- Разглеждане на казуси по Тема 6

 

 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ И РАБОТА ПО КОНКРЕТНО ПОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПРОБЛЕМИ

Практически курс на тема:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

17 и 18 октомври 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.

Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.


Прочети

Шести Национален Семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

13 и 14 юни 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.

Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.


Прочети

Пети Национален Семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

18 и 19 февруари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.

Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.


Прочети

Четвърти Национален Семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

15 и 16 октомври 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.

Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.


Прочети

Трети национален семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

15 и 16 юни 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.


Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.


Прочети

Втори национален семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

19 и 20 февруари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институции, лизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.


Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.


Прочети