„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ” 


ПРЕДСТАВЯНЕ на КУРСА:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master)бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.

 

Сред останалите теми на курса са:

- Мултифункционалната роля на бюджетите

- Конфликтите между различните функции на бюджета

- Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета

- Процеса на договаряне на бюджетите с висшестоящия мениджмънт

- Производствения бюджет

- Паричния бюджет

- Инвестиционния бюджет

- Фиксираните и гъвкави бюджети

- Анализът на бюджетните отклонения


В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.

Тематиката на курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.


Програма: курс по БЮДЖЕТИРАНЕ
 

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

22 и 23 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

19 и 20 октомври 2017 г., гр. София, х-л “Будапеща”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети

Practical Course:

“BUDGETING”

24 July - 25 July 2017, “Budapest” hotel, Sofia City


The seminar introduces the budgeting process, the budgets and their use. The seminar also reveals the difference between short term and long term financial plans. The participants will be able to identify the responsibilities of the managers involved in the budgeting process.

The participants will gain an insight into operating and capex budgets, their content and at the same time they will gain knowledge how to prepare them. At the end of the seminar the participants will be able to prepare financial budgets - budget for revenue and expenses, budget for assets and liabilities and cash flow budget. 


Прочети

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

15 и 16 юни 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

27 и 28 март 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

26 и 27 януари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

24 и 25 ноември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети

Национален Семинар:

“ЕВРОФИНАНСИРАНЕ 2014-2020. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКРЕТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС”

19 и 20 септември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинарът има за цел да представи възможностите за финансиране на бизнеса от фондовете на ЕС през новия програмен период 2014-2020. Ще бъдат представени текущите конкретни възможности за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, „Човешки ресурси” и възможностите за директно финансиране от институциите на ЕС. 

Участниците ще бъдат запознати как работят новите оперативните програми, какъв е обхвата на проектите, заложени за финансиране, какви са спецификите на основните процедури и документи и как да избягват често допусканите грешки при кандидатстването за финансиране.

 


Прочети

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

21 и 22 юли 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети

Втори Национален Семинар:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

11 и 12 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процесСпециално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетния процес.

Програмата на курса е насочена към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането и е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.  За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.


Прочети

Първи Национален Семинар:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

28 и 29 януари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master)бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.


Прочети