Регистрационна форма

Практически семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”   

16 и 17 април 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Данни за участниците
+ Добави участникДанни за фактураТакси


След потвърждение от страна на „ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” (по  e-mail или по телефон) за регистрацията Ви за семинара, таксата за участие в размер на 370 лв. за един участник, 345 лв. за участник при двама и 330 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени не включват ДДС), се заплаща по банков път до:


Получател:

„ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз“ ЕООД

 

ЕИК: 200529781


Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG71RZBB91551021592512

 

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 12.04.2018 г.

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара!

При регистрация за участие до 28 март 2018 г. се ползва 10 % допълнителна отстъпка! 

Допълнителна информация


Таксата за участие в семинара включва:


 - Лекционни и презентационни материали  по посочените теми

 - Консултации с лектора

 - Обяд в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”

 - 3 кафе-паузи

 - Канцеларски принадлежности

 - Списък с контактите на всички участници в семинара

 - Издаване на сертификат за преминатия курс

 

Условия за записване, отказ от участие и участие в Семинара

Резервирането на участието на Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след получаването на регистрационната форма от страна на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”. Правото на участие на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 5 /пет/ дни, преди датата на събитието, при което се удържат 50 /петдесет/ лв. от таксата за участие, като административни разноски. При отказ от участие по-рано от 5 /пет/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” при заплащане на посочената по-горе административна такса. Семинарните такси не включват хотелско настаняване. “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”.